Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie Kto odpowiada za umieszczenie na stronie BIP na stronie RM informacji o złożoncyh interpelacjach

Numer: 58, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka, Przewodniczący Rady Miej
data wpływu: 2020-05-20, data przekazania: 2020-05-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Biela radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: OR, data odpowiedzi: 2020-06-04