Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie ws. utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Czołgistów

Numer: 59, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-05-20, data przekazania: 2020-05-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-06-09