Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

umieszczenia rejestru umów na stronie BiP Urzędu Miejskiego

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Wydział merytoryczny: Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-02-12