Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie: dot.ubytków ul. Młynarska

Numer: 64, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-08-04