Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

uzasadnienia zelecenia nagrania filmu promującego projekt

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji , data odpowiedzi: 2020-02-12