Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

śmieci, chwasty, uszkodzenia infrastruktury komunalnej Morskie Oko, Staromiejska, Przyzamcze, Sportowa, bulwar nad rzeką Łebą

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-07-01, data przekazania: 2020-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Dróg, Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2020-07-27