Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja o udrożnienie ciągu komunikacyjnego z barierek, krzewów, głazów z ul.Jagiellońska 2-10, Słowackiego 20-21, Grunwaldzka, L.Polskich 28-30, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego 1-5, Osiedle Wojskowe.

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-07-02, data przekazania: 2020-07-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-07-27