Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie położenia płyty betonowej w ciągu ulic Mireckiego i Topolowej na przejździe kolejowym.

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-07-03, data przekazania: 2020-07-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-07-27