Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot.zarośniętych roślinnością newralgicznych miejsc pasów drogowych.

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-07-13, data przekazania: 2020-07-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Srodowiska , data odpowiedzi: 2020-07-16