Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja ws. uciążliwie hałasującej studzienki ul. Armii Krajowej róg Al. Wolności

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-08-19, data przekazania: 2020-08-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-09-16