Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zamontowanie bariery ochronnej przy Zespole Szkół Mechanoczno-Informatycznych w Lęborku

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Libich radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-02-19