Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ws. przywrócenia punktu obsługi ENERGA w Lęborku

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-01, data przekazania: 2020-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Teresa Ossowska-Szara

Wydział merytoryczny: ZBM, data odpowiedzi: 2020-09-03