Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja w sprawie mieszkaniowego zasobu Gminy.

Numer: 83, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Teresa Ossowska-Szara

Wydział merytoryczny: GZM, data odpowiedzi: 2020-09-15