Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja dot. remontu drogi wewnętrznej przy ul. Boh. Monte Cassino 20

Numer: 89, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-15, data przekazania: 2020-09-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Walaszkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-09-29