Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie : na jakim etapie jest realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego polegająca na renowacji schodów prowadzących do wieży ciśnień.

Numer: 92, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: RI, data odpowiedzi: 2020-10-09