Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie:Kiedy planowane jest uruchomienie środków finansowych na realizację wniosków BO w 2020 roku.

Numer: 95, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: WR, data odpowiedzi: 2020-10-09