Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetowa, Komisja Gospodarki Miejskiej, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Strategii i Rozwoju

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 12:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Lęborku ; ul. Armii Krajowej 14 ; 84-300 Lębork , Sala Rajców

Porządek obrad

  • 1. Omówienie i wydanie opinii do projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Lęborku.