Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

pytanie dot. baneru na budynku przy ul. Staromiejskiej i Placu Pokoju.

Numer: 135, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: AR, data odpowiedzi: 2021-03-09