Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wniosek ws. rewizji ławek w Parku Chrobrego

Numer: 139, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pani Teresa Ossowska- Szara Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-03-17