Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego ul. Chłopska

Numer: 195, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-06-21, data przekazania: 2021-06-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-06-30