Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie odnowienia oznakowań poziomych przejść dla pieszych ul.A.Krajowej i Czołgistów.

Numer: 196, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-06-21, data przekazania: 2021-06-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-06-30