Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie odnowienia oznakowań poziomych przejść dla pieszych ul.A.Krajowej i Czołgistów.

Numer: 196, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-06-21, data przekazania: 2021-06-21

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-06-30