Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. wymalowania pasów na przejściach dla pieszych na ul. A. Krajowej

Numer: 203, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-06-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-08-24