Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie wykonania przejścia dla pieszych

Numer: 220, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-07-26, data przekazania: 2021-07-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-08-24