Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. postulatów kierowców ZKM w Lęborku

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: OR, data odpowiedzi: 2020-03-11