Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. bałaganu wokół pojemników na śmieci prz blokach A. Krajowej 13A i 13B

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Libich radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2020-03-11