Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja ws. uszczelnienia sysemu gospodarowania odpadami

Numer: 334, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka p. Witold Namyślak
data wpływu: 2021-11-26, data przekazania: 2021-11-30

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2021-12-10