Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o informację na temat nielegalnych wysypisk śmieci.

Numer: 86, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-09-04, data przekazania: 2020-09-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2020-09-15