Przejdź do treści

Krzysztof Świątczak

Zdjęcie: Krzysztof Świątczak
Zdjęcie: Krzysztof Świątczak

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 425
Przynależność
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Klub
Koalicja Obywatelska

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Polityki Społecznej stała 2024-05-28
2 Komisja Strategii i Rozwoju stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Wniosek ws. naprawy lamp oświetleniowych przy ul. Sienkiewicza , ul. Grunwaldzkiej w Lęborku . zapytanie 2024-05-08 2024-05-20
2 Wniosek ws.naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie „ Żabka „ , na ul. Stryjewskiego w Lęborku . zapytanie 2024-05-08 2024-06-07
3 Wniosek dotyczący naprawy jezdni biegnącej wzdłuż bloku wielorodzinnego nr 45 przy ul. A . Krajowej w Lęborku. zapytanie 2024-05-16 2024-06-07
4 Wniosek dotyczący remontu odcinka jezdni na wysokości Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Plac Kopernika 4. zapytanie 2024-05-16 2024-06-07
5 Wniosek dotyczący uruchomienia fontanny przy ul. Plac Pokoju w Lęborku. zapytanie 2024-05-16 2024-06-07
6 Wniosek dotyczący umożliwienia korzystania z boiska sportowego znajdującego się na terenie Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO w Lęborku przy ul. Malczewskiego 34. zapytanie 2024-05-16 2024-06-06
7 Wniosek dotyczący naprawy odcinka drogi prowadzącej od skrzyżowania z ul. Orlińskiego do końca drogi ul. Skarżyńskiego w kierunku ogródków działkowych w Lęborku. zapytanie 2024-05-16 2024-06-07
8 Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ulicy chojnickiej 8 w Lęborku. zapytanie 2024-05-29
9 Wniosek dotyczący dokończenia budowy odcinka drogi prowadzącej przy ulicy Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie 2024-05-29 2024-06-10
10 Wniosek dot. naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie "Żabka" na ul Stryjewskiego w Lęborku zapytanie 2024-05-29 2024-06-07
11 Wniosek dot. podjęcia bardzo pilnych działań związanych z przebudową wejść oraz windy prowadzących na perony dworca PKP w Lęborku zapytanie 2024-05-29 2024-06-07
12 Wniosek dot. postawienia lamp oświetleniowej przy szeregu garaży na wysokości podwórza posesji nr 8c przy Emilii Plater w Lęborku zapytanie 2024-05-29 2024-06-07
13 Wniosek dot. umieszczenia lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Opolskiej na ul poznańskiej w Lęborku oraz zbudowania wyniesienia drogowego zapytanie 2024-05-29
14 Interpelacja dotycząca rewitalizacji parku im Bolesława Chrobrego w Lęborku. interpelacja 2024-05-29 2024-07-12
15 Wniosek dot. zainstalowania kamery monitoringu Miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez straż miejską oraz policję. zapytanie 2024-05-29 2024-06-07
16 Wniosek dotyczący naprawy ścieżki rowerowej na ulicy Nadmorskiej w Lęborku zapytanie 2024-05-29 2024-07-08
17 Wniosek dot. wygrabienia kamieni posiania trawy oraz położenia zdemontowanych z chodnika kostek betonowych przy ul Łokietka 1A w Lęborku zapytanie 2024-05-29 2024-07-08
18 Interpelacja dotycząca rozbudowy obecnego basenu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Olimpijczyków 31 w Lęborku. interpelacja 2024-05-29 2024-06-07
19 Wniosek dot. nasadzenia w ilości i gatunkach roślinności skoszenia na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul Malczewskiego 30 oraz Pułaskiego w Lęborku. zapytanie 2024-06-27 2024-07-09
20 Wniosek dot. podjęcia skutecznych działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie m. Lęborka. zapytanie 2024-06-27 2024-07-11
21 Wniosek dotyczący skoszenia trawy oraz wypielenia roślinności przy ul Malczewskiego 30 oraz Stryjewskiego 52. zapytanie 2024-06-27 2024-07-11
22 Wniosek dot. utwardzenia naprawy oznakowania odcinka drogi gruntowej pomiędzy posesją numer 46 i 47 przy ulicy Stryjewskiego w Lęborku. zapytanie 2024-06-27
23 Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ul Kasztanowej 8 w Lęborku zapytanie 2024-06-27
24 Interpelacja dotycząca budowy cmentarza komunalnego przy ul Kaszubskiej w Lęborku. interpelacja 2024-06-27
25 Wniosek dotyczący budowy drogi od nowo wybudowanego skrzyżowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego do końca ulicy Skarżyńskiego w Lęborku zapytanie 2024-06-27 2024-07-12
26 Wniosek ws nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Graniczną a ul. Kaszubską zapytanie 2024-06-27
27 Zapytanie dotyczące wydania pisemnej opinii prawnej ewentualnego naruszenia podejmowanych decyzji na pierwszych posiedzeniach KSiR oraz KPS. zapytanie 2024-06-27
28 Wniosek dotyczący likwidacji panującej tzw. betonozy na Pl. Pokoju w Lęborku. zapytanie 2024-07-02
29 Wniosek dot. postawienia oraz wywieszenia na lampach oświetleniowych na ul. Staromiejskiej oraz Pl. Pokoju kwiatów . zapytanie 2024-07-02 2024-07-11
30 Wniosek dot. udzielenia informacji dotyczącej ilości zatrudnionych osób przy utrzymaniu zieleni na terenie m. Lęborka. zapytanie 2024-07-09
31 Wniosek dot. przekazania dokumentów związanych z decyzją o wykopaniu drzew i roślin na terenie boiska sportowego na os. Sportowym. zapytanie 2024-07-09
32 Wniosek dot. zamontowania dodatkowych miejskich koszy na odpady komunalne na terenie rynku przy ul. Targowej. zapytanie 2024-07-09
33 Wniosek dot. naprawienia zapadniętej kostki brukowej na chodniku przy posesji nr 10 na ul. Stryjewskiego w Lęborku. zapytanie 2024-07-09
34 Wniosek dot. wyprofilowania chodników oraz trawników w parku im. L. i M. Kaczyńskich. zapytanie 2024-07-09
35 Zapytanie dotyczące wydania pisemnej opinii prawnej ewentualnego naruszenia decyzji podjętych na pierwszych posiedzeniach KSiR oraz KPS. zapytanie 2024-07-09
36 Wniosek dot. budowy drogi przy ul. Cisowej w Lęborku. zapytanie 2024-07-09

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 13:40:07 Wniosek nr 1 o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-05-06 13:37:46 Wniosek nr 2 o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-05-06 14:49:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-05-06 14:38:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:00:55 Głosowanie za przyjęciem zasad głosowania ws. wyboru Przewodniczącego. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 12:46:47 Głosowanie za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej powołanej ws. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:46:29 Głosowanie za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej powołanej ws. przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:42:14 Głosowanie za ustaleniem liczby Wiceprzewodniczących. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-06 14:06:07 Głosowanie za przyjęciem zasad głosowania ws. wyboru Wiceprzewodniczącego. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 14:47:42 Wniosek nr 1 o wprowadzenie zmian do projektu uchwały ws. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:17:24 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:20:02 Przyjęcie Protokołu Sesji nr I z dnia 06.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:21:16 Podjęcie uchwały ws. odwołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:28:18 Podjęcie uchwały ws. powołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 12:29:39 Podjęcie uchwały ws. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:32:18 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2024 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 12:33:52 Podjęcie uchwały ws.zmiany Uchwały Nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024-2036. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 12:35:41 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały nr XXXIII-512/2022 Rady miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku,” utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:37:14 Podjęcie uchwały ws. uchylenia Uchwały Nr LXII-804/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku i objęcie udziałów przez Gminę Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:38:32 Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:40:00 Podjęcie uchwały ws. określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:41:12 Podjęcie uchwały ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:43:03 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LVII-734/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.10.2023r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:43:54 Podjęcie uchwały ws. wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:58:14 Podjęcie uchwały ws. ustalenia rodzajów, składów ilościowych oraz osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku IX Kadencji w latach 2024 – 2029. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:03:36 Podjęcie uchwały ws. powołania Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew”. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:04:50 Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 13:05:59 Przyjęcie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 13:06:54 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 13:07:52 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 13:09:17 Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; II sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-05-28 13:11:14 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc marzec 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:12:37 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc kwiecień 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:13:52 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 11.03.2024r. do 17.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:28:06 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr LXI-786/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024r. ws. powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Lęborku na lata 2024-2027. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:31:39 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komitetu Rewitalizacji. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:48:30 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:56:48 Przyjęcie Protokołu Sesji nr II z dnia 28.05. 2024r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 13:48:31 Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:22:47 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 14:42:21 Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta Lęborka za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:43:57 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 14:45:53 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 14:47:10 Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-06-26 14:48:43 Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 14:49:58 Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr II-7/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.05.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:52:51 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030”; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:57:58 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 36/2, 36/5 i 36/6 obręb 13 oraz na działce nr 1/3 obręb 3 w Lęborku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 14:59:25 Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej); III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 15:03:09 Podjęcie uchwały w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komisji Przydziału Mieszkań na Wynajem; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:16:17 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LXI-786/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024r. ws. powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Lęborku na lata 2024-2027; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:22:38 Podjęcie uchwały w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komitetu Rewitalizacji. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 15:43:45 Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc maj 2024 roku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 15:45:08 Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 20.05.2024r. do 14.06.2024r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:45:51 Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka za 2023r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 12:33:46 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Lębork. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:42:22 Podjęcie uchwały w sprawie: przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Lębork. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 13:46:40 Wniosek radnego K. Świątczaka o zmianę zapisu w §1 w projektach uchwał ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania oraz ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:41:00 Wniosek radnego K. Świątczaka o zmianę zapisu w §1 w projekcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:10:50 Głosowanie kandydatury radnego Tomasza Sopyłło do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” ; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:09:41 Głosowanie kandydatury radnego Patryka Biangi do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” ; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw